top of page

עמילות מכס

לקוחות נכבדים,

ברצוננו להביא לידיעתכם כי רשות המיסים  וקהילת סחר החוץ במדינת ישראל,  פועלות יחד לצורך הפעלת  מערכת המכס החדשה – מערכת "שער עולמי" .

רצ"ב לעיונכם מכתב ממנהל המכס לכלל קהילת סחר חוץ המפרט את מטרות החלפת המערכת, וכן מכתב נוסף המיידע על תאריך עליית המערכת החדשה.


בכדי להתכונן לעליית המערכת, אנו נמצאים בשלב הסופי של הפיילוט , מול רשות המיסים, בשידור תיקי שחרור במערכת המכס החדשה מערכת "שער עולמי".

עם כניסת "שער עולמי", צפויים שינויים רבים הן בתהליך השחרור והן בהתנהלות מול המכס. אנו כעמילי מכס נדרשים להתאים את עצמנו למערכת המכס החדשה וזה כולל שינוי אירגוני במבנה מחלקת עמילות המכס, כגון החלפת מערכות מיחשוב וכן תוספת כח אדם. אחד השינויים כולל את החלפת טפסי ייפוי הכח  ותצהיר יבואן – מטפסים רגילים למילוי לטפסים אלקטרוניים. כל תצהיר יבואן וכל ייפוי כח לסוכן המכס ישודרו דרך מערכת תהילה באופן אלקטרוני בלבד עם חתימה דיגיטלית באמצעות כרטיס חכם.

 

כחלק מההיערכות לעלייה לאוויר מתבקשים  כלל היבואנים להיכנס לקישורים הבאים ולהגיש למכס :

1. ייפוי כח אלקטרוני – המייפה את כוחו של סוכן המכס לפעול בשמו. חשוב לציין שבעת עלייה לאויר, לא נוכל להגיש תיקים למכס ללא ייפוי כח אלקטרוני. על כן – אנא פעלו בהקדם.

2. תצהיר יבואן – המשקף את היחסים בין הקונה והמוכר.

להלן הקישורים לאתר המכס למילוי הטפסים:
 

ייפוי כח: הקליקו כאן

*רצ"ב דברי הסבר לייפוי הכח – כפי שפורסמו ע"י המכס.

** אנא שימו לב, ע"מ שהטופס יהיה בתוקף בעת העלייה לאוויר במסך הראשון יש לסמן V  בשורה: הנתונים שיוכנסו להלן הינם נתוני אמת. הנני מעוניין שנתונים אלו יישמרו בעת העברת מערכת שער עולמי לסביבת הייצור.

תצהיר יבואן: הקליקו כאן

לידיעתכם, אין צורך למלא תצהירי יבואן בקישור הנ"ל עד לעלייה לאוויר. ניתן להכנס לטופס ע"מ להתנסות אך הנתונים לא יעברו למערכת שער עולמי. עד עלייה לאוויר נמשיך במתכונת הישנה של מילוי טפסי תצהיר יבואן.

תצהירי יבואן קיימים אשר יהיו בתוקף בזמן עלייה לאוויר יעברו הסבה ע"י המכס ויתווספו למערכת – לא יהיה צורך למלא את כל התצהירים מחדש.

כחלק מהתהליך,ובכדי לעזור לכם להיערך לנושא , אנו ממליצים לכם לרכוש כבר עכשיו "כרטיס חכם" , דרכו ניתן לחתום את המסמכים הנדרשים בצורה דיגיטאלית. אנו עובדים עם חב' :קומסיין" , אך ידוע לנו שיש חברות נוספות הנותנות פתרון לנושא: https://www.comsign.co.il/


אנא הקפידו להיערך מראש , כיון שכפי שציינו מעלה, יבואן לא יוכל לשחרר משלוחים ללא שידור של יפוי כח למכס בחתימתו הדיגיטאלית.

bottom of page